• +90 (328) 718 11 75
 • kadirlitso@tobb.org.tr
Kadirli

 

 • İhale yasağı ile ilgili belgeler
 • Oda sicil kayıt sureti
 • Faaliyet Belgesi
 • Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
 • Firmaların meslekten men belgeleri
 • İhale Durum Belgesi
 • Ortaklık Teyit Belgesi
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
 • Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
 • Üye firmaların terkin işlemleri
 • Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
 • Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
 • Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
 • Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
 • Çıraklık – kalfalık işlemleri
 • Üye kimlik kartları düzenlenmesi
 • Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
 • Oda organ seçimleri
 • Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
 • Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar
 • Üyelerin her türlü kayıt işlemleri