ODA PERSONELLERİ

 

   

Şinasi DEMİRALAY
Genel Sekreter

 
                                                     
Hanifi DEMİREL
Ticaret Sicili Md.V.
Halil DEMİR
Oda Sicil Memuru
Hasan IŞIKLI
Oda Muamelat Memuru
Necati GÜVEN
Hizmetli