15

  İ  L  A  N

 

KADİRLİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmenlik hükümlerine göre, Odamız Meslek Komiteleri ile Meclis Asil ve Yedek Üyeliği Seçimi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde 15 Ekim 2017 Pazar Günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kadirli Ticaret Odası hizmet binasında yapılacaktır.

 

Seçimlerde kullanılacak seçme ve seçilme hakkına haiz üye listeleri ile seçme ve seçilme yeterliliklerine ilişkin yazılı metin 18 – 19 ve 20 Eylül 2017 tarihlerinde 3 gün süre ile Kadirli Ticaret Odası ilan panosunda askıya çıkarılarak ilan edilecek olup, olması halinde organ seçim listelerine yapılacak itirazlar askı süresi içerisinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.  

 

Yönetmelik hükümlerine göre, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı ve ibraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisini oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Odamız üyelerine önemle duyurulur.

 

 

                                                                                        KADİRLİ TİCARET ODASI 

                                                                                   YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Okunma Sayısı: 578
resim